Pravidla

Pravidlá pre spoločnú istotu

Pri kitesurfingu je z bezpečnostných a ručiteľských dôvodov nutné byť členom( normálne čl., no limit, alebo denné čl.) FKN.

Priestor pre štart a pristátie je obmedzený na 200m na pobreží a preto je dôležité dodržať vzájomnú bezpečnosť a zodpovednosť aj voči iným športovcom a návštevníkom na vode a pobreži.

Je potrebné riadiť sa pokynmi príslušného perzonálu pri štarte, počas surfingu a pri pristávaní.

S otázkami sa obrať na príslušný perzonal.

Pravidelné porušovanie pravidiel bude viesť k vylúčeniu z priestoru pláže, prípadne straty členstva.

Na brehu

 • Svoje equipment kladieme usporne zo stočenými lanami len na vyhradenom mieste pre kitesurfing. Pri dlhšej prestávke poskládame svoj kite.

 • štart je vyznačený a vyhradený v oblasti od majáka po prvu radu stromov.

 • Neparkujeme kite, surf, plachty, atd’. V oblasti štartu.

 • Pristávajúci kitesurfer má prednosť pred štartujúcim.

Vo vode

 • Na hostí na brehu a vo vode treba vždy brať ohľad.
 • Surfovanie v oblasti plávajúcej zóny je prísne zakázané.
 • Pozdĺž celého jazera je ochranná zóna brehu 200m, v ktorej nie je povolené kiting
 • Jazda na pláž a z pláže je povolená iba medzi dvoma žltými radmi bójí.
 • Platia zákonné predpisy pre lodnu dopravu.
  .

Pre otázky ku KITESPOT je k dispozícii perzonál – „Seeverwaltung“, škola Westcoastkiters ako aj FKN.

Pre členov je možnosť použiť zvýhodnený  Pick-Up Service, ako aj preplavný servis a školenie.

Rezervácia pod: office@westcoastkiters.at alebo tel.+43 6643427963

Windy

Windy

Dieses Widget wird erst nach einem Klick geladen
Dabei werden Daten an windy.com übertragen.
Wir sind nicht verantwortlich für den Inhalt der Seite windy.com, daher kann nicht sichergestellt werden welche Folgedienste diese Daten weiterverarbeiten.

<script>

Breitenbrunn Kitebereich Starten Landen