Pravidla

Pravidlá pre spoločnú istotu

Pri kitesurfingu je z bezpečnostných a ručiteľských dôvodov nutné byť členom( normálne čl., no limit, alebo denné čl.) FKN.

Priestor pre štart a pristátie je obmedzený na 200m na pobreží a preto je dôležité dodržať vzájomnú bezpečnosť a zodpovednosť aj voči iným športovcom a návštevníkom na vode a pobreži.

Je potrebné riadiť sa pokynmi príslušného perzonálu pri štarte, počas surfingu a pri pristávaní.

S otázkami sa obrať na príslušný perzonal.

Pravidelné porušovanie pravidiel bude viesť k vylúčeniu z priestoru pláže, prípadne straty členstva.

Na brehu

  • Svoje equipment kladieme usporne zo stočenými lanami len na vyhradenom mieste pre kitesurfing. Pri dlhšej prestávke poskládame svoj kite.

  • štart je vyznačený a vyhradený v oblasti od majáka po prvu radu stromov.

  • Neparkujeme kite, surf, plachty, atd’. V oblasti štartu.

  • Pristávajúci kitesurfer má prednosť pred štartujúcim.

Vo vode

  • Na hostí na brehu a vo vode treba vždy brať ohľad.

  • Surfovanie v oblasti plávajúcej zóny je prísne zakázané.

  • štartovanie a pristávanie v obmedzenej 200m oblasti na brehu je medzi 10.5. a 20.9. povolené len s BODY DRAG.

  • Platia zákonné predpisy pre lodnu dopravu.

Pre otázky ku KITESPOT je k dispozícii perzonál – „Seeverwaltung“, škola Westcoastkiters ako aj FKN.

Pre členov je možnosť použiť zvýhodnený  Pick-Up Service, ako aj preplavný servis a školenie.

Rezervácia pod: office@westcoastkiters.at alebo tel.+43 6643427963

Regeln-Kitebereich-Starten-Landen
0