Pravidla

Pravidlá pre spoločnú istotu

Pri kitesurfingu je z bezpečnostných a ručiteľských dôvodov nutné byť členom( normálne čl., no limit, alebo denné čl.) FKN.

Priestor pre štart a pristátie je obmedzený na 200m na pobreží a preto je dôležité dodržať vzájomnú bezpečnosť a zodpovednosť aj voči iným športovcom a návštevníkom na vode a pobreži.

Je potrebné riadiť sa pokynmi príslušného perzonálu pri štarte, počas surfingu a pri pristávaní.

S otázkami sa obrať na príslušný perzonal.

Pravidelné porušovanie pravidiel bude viesť k vylúčeniu z priestoru pláže, prípadne straty členstva.

Na brehu

 • Svoje equipment kladieme usporne zo stočenými lanami len na vyhradenom mieste pre kitesurfing. Pri dlhšej prestávke poskládame svoj kite.

 • štart je vyznačený a vyhradený v oblasti od majáka po prvu radu stromov.

 • Neparkujeme kite, surf, plachty, atd’. V oblasti štartu.

 • Pristávajúci kitesurfer má prednosť pred štartujúcim.

Vo vode

 • Na hostí na brehu a vo vode treba vždy brať ohľad.
 • Surfovanie v oblasti plávajúcej zóny je prísne zakázané.
 • Pozdĺž celého jazera je ochranná zóna brehu 200m, v ktorej nie je povolené kiting
 • Jazda na pláž a z pláže je povolená iba medzi dvoma žltými radmi bójí.
 • Platia zákonné predpisy pre lodnu dopravu.
  .

Pre otázky ku KITESPOT je k dispozícii perzonál – „Seeverwaltung“, škola Westcoastkiters ako aj FKN.

Pre členov je možnosť použiť zvýhodnený  Pick-Up Service, ako aj preplavný servis a školenie.

Rezervácia pod: office@westcoastkiters.at alebo tel.+43 6643427963

<script>

Breitenbrunn Kitebereich Starten Landen